Witam Serdecznie,

Tadeusz Rafacz

Tadeusz Rafacz

 

Tadeusz Rafacz  – właściciel

Absolwent POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI – WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ               

Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWALANE I INŻYNIERSKIE

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr MAP/0370/PWOK/11

DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA NIEPRZERWANIE OD 1993 ROKU